Certifikácia nového partnera

V prípade záujmu o uzatvorenie zmluvy o distribúcii motorových vozidiel značky Audi, resp. zmluvy na poskytovanie služieb údržby a opráv motorových vozidiel značky Audi, vyplňte prosím nasledujúce údaje:

Predajnú zmluvu Servisnú zmluvu

* Povinné položky